• Mô tả sản phẩm
  • Sản phẩm cùng loại

DFX-7 là máy siêu âm đường hàn loại kỹ thuật số, cầm tay, nhỏ gọn. Thiết bị bao gồm chức năng siêu âm khuyết tật và đo chiều dày độ chính xác cao.

 

Dò khuyết tật đường hàn:
▶ Các phần mềm kiểm tra: DAC, AWS, TCG, DGS.
▶ Hiển thị màu VGA (320x240 pixels), tối ưu quan sát dưới ánh sáng mặt trời (AMOLED)
▶ Độ lặp xung P.R.F. có thể thay đổi trong phạm vi - 8 đến 333 Hz
▶ Tốc độ làm tươi màn hình: có thể thay đổi 60 & 120 Hz.
▶ Dò khuyết tật: Z-Cross, Flank & Peak.
Đo chiều dày:
▶ Hoàn toàn tự động: chuẩn điểm "0"; nhận dạng đầu đo, và bù trừ ảnh hưởng nhiệt độ
▶ Có nhiều chế độ đo chiều dày